Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Tłumaczenie norweskich slówek, krótkie teksty

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » wt kwie 17, 2018 4:09 pm

Witajcie!

Ponieważ to mój pierwszy post na Forum to witam serdecznie Wszystkich zarejestrowanych :) Od jakiegoś czasu borykam się z brakiem słów w polskim słowniku i nie tylko, by wyrazić "co poeta miał na myśli". Post będzie troszkę dłuższy, bo zawrę w nim wszystkie moje wątpliwości i znaki zapytania. Jeżeli nie ten dział - proszę o przeniesienie.

Wyjaśniam na początku, że norweskiego uczę się "na własną rękę" - zarówno słówek, jak i gramatyki, pisania itd. Do rzeczy: sprawa dotyczy (póki co) dwóch rozporządzeń:

1. Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.

Mam w nim problem z następującymi przepisami:

§ 1-3. zdanie 1. - problem dotyczy konstrukcji z "anta"
Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett mv. skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren, såfremt virkningen fremstår som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes.
Który przetłumaczyłem tak:
Przy orzekaniu okresu pozbawienia uprawnień do kierowania itp. nacisk ma być kładziony na ten skutek, jaki pozbawienie uprawnień do kierowania będzie miało dla posiadacza, jeżeli skutek wydaje się znacznie bardziej uciążliwy niż ten, którego normalnie można by się spodziewać.
Czy są jakieś "wyższe" konstrukcje gramatyczne z czasownikiem "anta"? :?:

§ 1-4. akapit trzeci - problem ze słówkiem "utlevert"
Dersom et beslaglagt førerkort er utlevert før straffesaken er avgjort ved dom eller vedtatt forelegg fordi normal tid for tap av føreretten er utholdt ved beslag, skal tap av førerett likevel fastsettes.
Który przetłumaczyłem tak:
Jeżeli skonfiskowane prawo jazdy jest _____________ przed rozstrzygnięciem sprawy karnej przez sąd lub przyjęciem mandatu karnego, ponieważ zwykły czas pozbawienia uprawnień do kierowania jest wstrzymywany przez konfiskatę, orzeka się mimo tego pozbawienie uprawnień do kierowania.
§ 2-2 ostatni akapit - problem z "en ellers aktsom forbikjoering"
Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.
Który przetłumaczyłem jako:
Jeżeli naruszenie ograniczenia prędkości miało miejsce w związku z _________________ ostrożnym wyprzedzaniem, okoliczności ocenia się nieco łagodniej (pomniejszenie o 20–30%). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy naruszenie ograniczenia prędkości jest znacznie większe niż to, które jest wymagane do ______________ ostrożnego wyprzedzania.
§ 2-3. zdanie drugie in fini - problem z "lovbruddets farlighet"
Ved utmålingen av tapsperioden må det i særlig grad ses hen til forholdene på stedet og lovbruddets farlighet.
Które przetłumaczyłem jako:
Przy wymierzaniu okresu pozbawienia uprawnień szczególną uwagę należy zwrócić na warunki panujące w danym miejscu oraz niebezpieczeństwo przestępstwa.
§ 2-5 akapit pierwszy punkt 4. zdanie ostatnie - problem ze znaczeniem słówka "mot"
På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.
Co moim zdaniem brzmi:
Podobnie postępuje się, kiedy kierowca pojazdu silnikowego z dużą prędkością przyspieszył w kierunku skrzyżowania z czerwonym światłem.
§ 2-8 akapit drugi - "utvist", którego nie umiem przełożyć
Tilfellene må undergis en konkret vurdering på grunnlag av hvilken grad av skyld som er utvist ved overtredelsen av vegtrafikkloven § 17 annet ledd.
Co przetłumaczyłem jako:
Sprawy muszą zostać poddane konkretnej ocenie na podstawie stopnia winy, który jest ustalony w związku z naruszeniem § 17 akapit drugi Kodeksu Drogowego.
§ 3-5 - chodzi o ogólne brzmienie tego przepisu
Dersom kjøringen i påvirket tilstand antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre motorvogn, bør det overveies om tap av førerett skal fastsettes til å gjelde for alltid, selv om overtredelsen isolert sett ikke kvalifiserer til en så streng reaksjon, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd.
Co wg mnie brzmi tak:
Jeżeli jazdę w stanie nietrzeźwości uważa się za mającą związek z brakiem ogólnej świadomości, tak że dana osoba nie może zostać uznana za zdolną do prowadzenia pojazdu silnikowego, należy rozważyć, czy pozbawienie uprawnień do kierowania musi zostać orzeczone na zawsze, nawet jeśli naruszenie samo w sobie nie kwalifikuje się do tak ostrej reakcji, por. § 34 akapit piąty Kodeksu Drogowego.
§ 3-7 zdanie drugie - mam ponownie problem z "anta"
I skjerpende retning legges det videre vekt på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å være foretatt med sikte på bevisforspillelse.
Co wg mnie brzmi następująco:
Przy czynniku obciążającym [jako czynnik obciążający] większą wagę przykłada się do tego, czy osoba taka zrozumiała, że zostanie przeprowadzone dochodzenie policyjne jako skutek prowadzenia pojazdu oraz do tego, czy późniejsze używanie alkoholu lub innego środka odurzającego lub znieczulającego ma ___________ w celu zniszczenia dowodów.
§ 7-1 akapit pierwszy zdanie drugie - problem ze znaczeniem "par kjoeringer"
Er tap av førerett fastsatt for 1 år eller lengre tid, fastsettes tilleggsperioden for 6 måneder eller mer for kjøring uten førerett en enkelt gang i slutten av perioden eller et par kjøringer i begynnelsen av denne.
Wg mnie brzmi to następująco w języku polskim:
Jeżeli pozbawienie uprawnień do kierowania zostało orzeczone na okres 1 roku lub dłuższy czas, orzeka się dodatkowy okres 6-miesięczny lub dłuższy za jazdę bez uprawnień do kierowania jednorazowo na koniec okresu lub za kilka jazd na początku okresu.
§ 8-3 akapit piąty- nie rozumiem znaczenia "utholde"
I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 3, men beslagsvedtaket senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre enn 6 måneder.
Co po polsku brzmi wg mnie tak:
W przypadku, gdy została podjęta decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, por. § 33
ust. 3 Kodeksu Drogowego, ale decyzja zatrzymująca prawo jazdy została następnie uchylona a dana osoba zachowała uprawnienia do kierowania na dłużej niż 6 miesięcy przed pozostałym okresem pozbawienia uprawnień do kierowania, nie musi _____ ani składać nowego egzaminu na prawo jazdy, jeżeli pozostały czas, który musi _______ jest krótszy niż 6 miesięcy.
2. Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)
§ 1. ust. 1 pkt k) - nie umiem przetłumaczyć słowa "hensetting"
Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.
A ja to przetłumaczyłem:
parkowanie: każde stanięcie [zatrzymanie pojazdu?] pojazdem, nawet jeśli kierowca go nie opuszcza. Wyjątkiem jest możliwie najkrótsze zatrzymanie w celu wsiadania lub wysiadania lub załadowania lub wyładowania.
§7. ust. 1 zdanie pierwsze - "hindre" og "forstyrre"... spędzają mi sen z powiek
Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres.
Wg mojej wiedzy znaczy to:
Uczestnika ruchu, któremu trzeba ustąpić pierwszeństwa, nie wolno blokować ani niepokoić.
§ 8. ust. 1 akapit pierwszy - czasownik"krysse" sprawia mi problem
Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.
Ja tłumaczę to w ten sposób:
Kierujący, który chce zmienić pas ruchu, ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wobec kierującego, który znajduje się na tym pasie ruchu na który będzie wjeżdżał lub którego musi najpierw _________________.
§ 10. ust. 3 - problem ten sam co w § 7 ust. 1 zdanie pierwsze
Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.
Moje tłumaczenie brzmi następująco:
Uczestnikowi ruchu nie wolno _____________________ pieszych w grupie pod nadzorem lidera, procesji, konduktu pogrzebowego, kolumny pojazdów wojskowych lub kolumny obrony cywilnej
§ 13. ust. 2 - brzmienie wprowadzenia do wyliczenia i rzeczownik odczasownikowy "passering"
Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av
Co ja przetłumaczyłem tak:
Kierujący są obowiązani w szczególnym stopniu do utrzymywania wystarczająco niskiej prędkości a w razie konieczności natychmiastowego zatrzymania się, przy poruszaniu się
§ 13 ust. 4 pkt c) - przymiotnik "regummierte"
Regummierte eller banelagte dekk må ikke brukes på forreste aksel.
Co przetłumaczyłem jako:
Na przedniej osi nie mogą być używane opony bieżnikowane lub ____________.
§ 19 ust. 2 akapit pierwszy zdanie ostatnie - "fortrinnsvis"
Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.
Moje tłumaczenie brzmi:
W przeciwnym razie pieszy musi iść na wprost przez jezdnię i najlepiej na skrzyżowaniu.
Jeżeli coś jeszcze mogę dodać to to, że uczę się od zera. Moimi słownikami są: Lexin, Bokmalsordboka, NAOB i wujek Google. Czasami sięgam też do glosbe.

Pozdrawiam i liczę na pomocną dłoń bardziej doświadczonych osób w języku norweskim. :)

Z góry dziękuję za odpowiedź i dotarcie do końca tego posta :D

__________________________________________________________________________________________________________________
Edycja 1 [17.04.18/18:51]
Mam pytanie jeszcze takie, odnośnie tego co znaczy "anvisning" w kontekście § 3 rozporządzenia o przepisach ruchu drogowego :?: :help:

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » pt kwie 20, 2018 8:22 am

Na prawdę nikt nie może mi pomóc? :( Te kilka słówek jest dla mnie bardzo ważnych.

Ostatnie pytanie - o "anvisning" przetłumaczyłem sobie jako "polecenie/a". :) A "hensetting" jako "unieruchomienie" lub "pozostawienie". :)

Awatar użytkownika
Mardok
Posty: 2831
Rejestracja: pt gru 14, 2007 7:35 pm
Pochwal: 1
Lokalizacja: Szczecin/Meland

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Mardok » sob kwie 21, 2018 7:28 pm

anta - zakładać, mniemać
utlevert - wydany
en ellers aktsomt forbikjøring - raczej ostrożnym wyprzedzaniem ( ellers - raczej )
mot - w kierunku, w stronę. w tym tłumaczeniu, to: ...jeśłi kierowca przyspieszył przed skrzyżowaniem, przed czerwonym światłem
utvist - wydalony, wyrzucony. Ciężko mi to w tym zdaniu dopasować
edruelighet - trzeżwość. Zamień to słowo i zrozumiesz, bo resztę przetłumaczyłeś dobrze
I skjerpende retning legges det videre vekt på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å være foretatt med sikte på bevisforspillelse.
Jako czynnik obciążający większą wagę przykłada się do tego, czy osoba taka zrozumiała, że zostanie przeprowadzone dochodzenie policyjne jako skutek prowadzenia pojazdu,i trzeba założyć czy póżniejsze spożycie alkoholu albo innych środków odurzających lub znieczulających może być podjęte w celu zniszcenia dowodów.
et par kjøringer - kilka jazd pojazdem (et par - można tłumaczyć jako dwa, czasem jako kilka )
utholde - trwać, znieść ( w tym prrypadku chodzi o czass trwania karencji )
hensetting - zatrzymywanie
hindre - uniemożliwić, zapobiegać
forstyrre- przeszkadzać
krysse - krzyżować, w tym przypadku przekraczać skrzyżowanie
passering - przejść, przzekroczyć
regummierte - bieżnikowane ( w tym zdaniu chodzi o wytarte, długo używane opony )
fortrinnsvis - korzystniej, najlepiej
anvisning - prowadzenie, przewodnik
hensetting - składanie, deponowanie
Mam nadzieję, że pomogłam.

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » ndz kwie 22, 2018 1:02 pm

Mardok pisze: anta - zakładać, mniemać
utlevert - wydany
en ellers aktsomt forbikjøring - raczej ostrożnym wyprzedzaniem ( ellers - raczej )
mot - w kierunku, w stronę. w tym tłumaczeniu, to: ...jeśłi kierowca przyspieszył przed skrzyżowaniem, przed czerwonym światłem
utvist - wydalony, wyrzucony. Ciężko mi to w tym zdaniu dopasować
edruelighet - trzeżwość. Zamień to słowo i zrozumiesz, bo resztę przetłumaczyłeś dobrze
I skjerpende retning legges det videre vekt på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å være foretatt med sikte på bevisforspillelse.
Jako czynnik obciążający większą wagę przykłada się do tego, czy osoba taka zrozumiała, że zostanie przeprowadzone dochodzenie policyjne jako skutek prowadzenia pojazdu,i trzeba założyć czy póżniejsze spożycie alkoholu albo innych środków odurzających lub znieczulających może być podjęte w celu zniszcenia dowodów.
et par kjøringer - kilka jazd pojazdem (et par - można tłumaczyć jako dwa, czasem jako kilka )
utholde - trwać, znieść ( w tym prrypadku chodzi o czass trwania karencji )
hensetting - zatrzymywanie
hindre - uniemożliwić, zapobiegać
forstyrre- przeszkadzać
krysse - krzyżować, w tym przypadku przekraczać skrzyżowanie
passering - przejść, przzekroczyć
regummierte - bieżnikowane ( w tym zdaniu chodzi o wytarte, długo używane opony )
fortrinnsvis - korzystniej, najlepiej
anvisning - prowadzenie, przewodnik
hensetting - składanie, deponowanie
Mam nadzieję, że pomogłam.
Witaj, dzięki za zainteresowanie. Pierwsze co wykorzystałem to na pewno "en ellers aktsom forbikjoering" - pytajnik zniknął, ten punkt odpada w przyszłych rozważaniach.

Jednak nie potrafię, pomimo, że podałaś tłumaczenia, dopasować ich do mojego tłumaczenia. W szczególności chodzi o "anvisning" oraz "hensetting", które w żaden sposób nie przystają do prawa o ruchu drogowym (nie wyobrażam sobie, bym deponował czy składał pojazd na ulicy albo, żeby Policja/Żandarmeria wydawała mi przewodników czy prowadzenie)... Z kolei "hensetting" jako "zatrzymanie" też mi tu nie pasuje, ponieważ... Nie będzie wtedy tłumaczenia dla "stanse" (zatrzymywać [się]). A parkowanie =/= zatrzymanie [się].

Po Twoim tłumaczeniu "regummierte" wnioskuję, że baneplalegte dekk to "zużyta, wytarta opona", tak? :)

Póki co - tyle udało mi się sprawdzić i przesiać. Jak jeszcze coś dopasuję to to napiszę. :) Temat otwarty :)

____________________________________________________________
EDYCJA [22.04.18/16:42, koniec edycji 17:03]

"hensetting" uznałem za "pozostawienie" bądź "unieruchomienie", nie wiem czy słusznie ale do kontekstu pasuje, bo odróżnia parkowanie od zatrzymania się.

"krysse" jako przekraczać, przecinać nie pasuje do tłumaczenia § 8 ust. 1. Najbardziej pasowało by, gdyby przepis zawierał jeszcze coś z drogą lub torem jazdy... A tu jest samo, jedno "krysses" :(

W przypadku pozostałych słówek niestety ale nijak nie mogę ich dopasować do tłumaczenia. A często te czasowniki kończą się na "-s", więc albo passiv albo czasownik zwrotny...

Dzięki za poświęcony czas :)

Awatar użytkownika
Mardok
Posty: 2831
Rejestracja: pt gru 14, 2007 7:35 pm
Pochwal: 1
Lokalizacja: Szczecin/Meland

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Mardok » ndz kwie 22, 2018 10:59 pm

Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.
Kierujący, zmieniający pas ruchu, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się na tym pasie ruchu, na który pojazd chce wjechać, albo które pierwsze muszą przekroczyć skrzyżowanie.
"hensetting" uznałem za "pozostawienie" bądź "unieruchomienie", nie wiem czy słusznie ale do kontekstu pasuje, bo odróżnia parkowanie od zatrzymania się.
dobrze uznałeś.
Po Twoim tłumaczeniu "regummierte" wnioskuję, że baneplalegte dekk to "zużyta, wytarta opona", tak? :)
tak.
Zaznacz jeszcze raz te, z którymi sobie nie radzisz, to usiądę w wolnej chwili i przetłumaczę je.

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » pn kwie 23, 2018 1:29 pm

Dobra, już piszę.

1a/ Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres.
1b/ Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.
Co do "hindre" oraz "forstyrre" to próbowałem znalazłem odpowiedniki w języku niemieckim, który znam i w języku Goethego - "hindern" oraz "stören" znaczą praktycznie to samo, tj. 'przeszkadzać', 'utrudniać', 'zakłócać'...

________________________________________________________________________
2/ Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.
Moim zdaniem obydwa zaimki względne "som" odnoszą się do "kjørende" - nie widzę tu innego rzeczownika, do którego mogłyby się odnosić.

________________________________________________________________________
3/ Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av
a) barn som oppholder seg på eller ved vegen,
b) skolepatrulje,
c) person som nytter hvit stokk eller førerhund for blinde,
d) annen person som kan antas å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken,
e) sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass.

"przy poruszaniu się"?
_________________________________________________________________________
4/ Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.

"a najlepiej przez"?

____________________________________________________________________________
5/ å gi fri veg for noen - "dać komuś wolną drogę"?

____________________________________________________________________________
6/ Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett mv. skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren, såfremt virkningen fremstår som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes.
"Przy orzekaniu okresu pozbawienia uprawnień do kierowania itp. nacisk ma być kładziony na ten skutek, jaki pozbawienie uprawnień do kierowania będzie miało dla posiadacza, jeżeli skutek wydaje się znacznie bardziej uciążliwy niż ten, którego normalnie można by się spodziewać."

___________________________________________________________________________
7/ Dersom et beslaglagt førerkort er utlevert før straffesaken er avgjort ved dom eller vedtatt forelegg fordi normal tid for tap av føreretten er utholdt ved beslag, skal tap av førerett likevel fastsettes.
Jeżeli skonfiskowane prawo jazdy jest _____________ przed rozstrzygnięciem sprawy karnej przez sąd lub przyjęciem mandatu karnego, ponieważ zwykły czas pozbawienia uprawnień do kierowania jest wstrzymywany przez konfiskatę, orzeka się mimo tego pozbawienie uprawnień do kierowania.
"wysłane" zdecydowanie nie pasuje do tego zdania. Wczoraj myślałem nad "wystawione" lub "wydane" - w kontekście, że Statens vegvesen ma w swoim systemie odnotowany fakt wysłania na adres widniejący w Folksregister lub odebrania/wydania prawa jazdy przez daną osobę.

____________________________________________________________________________
8/ Overskridelse av fartsgrensene i trafikkreglene § 13 nr. 4-6 bedømmes i utgangspunktet som om den alminnelige fartsgrensen på stedet var lik den særlige fartsgrense. Ved utmålingen av tapsperioden må det i særlig grad ses hen til forholdene på stedet og lovbruddets farlighet.
Przy wymierzaniu okresu pozbawienia uprawnień szczególną uwagę należy zwrócić na warunki panujące w danym miejscu oraz niebezpieczeństwo przestępstwa.

"niebezpieczeństwo przestępstwa" w sensie stopień społecznej szkodliwości czynu karalnego, stopień zasługiwania na potępienie... Aż chciałoby się przetłumaczyć to jako "niebezpieczność przestępstwa" ale jakoś tak nie.... No niepoprawnie to brzmi :P

___________________________________________________________________________
9/
Tap av førerett inntil 6 måneder vurderes overfor person med førerett som er ilagt straff for å ha passert stopplinje etter at det er skiftet til rødt lys og har fortsatt gjennom krysset, slik at kryssende trafikk på grønt lys har måttet vike eller stanse eller foreta nødmanøver for å unngå sammenstøt. På tilsvarende måte forholdes det når fører av motorvogn i stor fart har akselerert frem mot krysset mot rødt lys.
Pozbawienie uprawnień do kierowania na okres do 6 miesięcy orzeka się wobec osoby z uprawnieniami do kierowania, na którą nałożona jest kara za przejechanie za linię zatrzymania po tym jak światło zmieniło się na czerwone i kontynuowanie jazdy przez skrzyżowanie tak, że ruch poprzeczny na zielonym świetle musiał ustąpić pierwszeństwa albo zatrzymać się albo przedsięwziąć konieczne manewry aby uniknąć zderzenia. Podobnie postępuje się, kiedy kierowca pojazdu silnikowego z dużą prędkością przyspieszył w kierunku skrzyżowania z czerwonym światłem.

Myślę nad "przed i w kierunku skrzyżowania z czerwonym światłem" (a dodatkowo przejechał przez nie...)

_____________________________________________________________________________
10/ Tilfellene må undergis en konkret vurdering på grunnlag av hvilken grad av skyld som er utvist ved overtredelsen av vegtrafikkloven § 17 annet ledd.
Sprawy muszą zostać poddane konkretnej ocenie na podstawie stopnia winy, który jest ustalony w związku z naruszeniem § 17 akapit drugi Kodeksu Drogowego.

Ew. "Dany przypadek musi zostać poddany....," i jeszcze brzmienie po przecinku, bo nie wiem czy "som" odnosi się do winy czy do stopnia winy.

_____________________________________________________________________________
11/
Dersom kjøringen i påvirket tilstand antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre motorvogn, bør det overveies om tap av førerett skal fastsettes til å gjelde for alltid, selv om overtredelsen isolert sett ikke kvalifiserer til en så streng reaksjon, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

Jeżeli jazdę w stanie nietrzeźwości uważa się za mającą związek z brakiem ogólnej świadomości, tak że dana osoba nie może zostać uznana za zdolną do prowadzenia pojazdu silnikowego, należy rozważyć, czy pozbawienie uprawnień do kierowania musi zostać orzeczone na zawsze, nawet jeśli naruszenie samo w sobie nie kwalifikuje się do tak ostrej reakcji, por. § 34 akapit piąty Kodeksu Drogowego.

W sumie chodzi o brzmienie całego przepisu.

____________________________________________________________________________
12/
Ved ileggelse av straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 annet ledd​1 skal tap av førerett fastsettes til 15 måneder, eller kortere når det foreligger formildende omstendigheter ved det straffbare forhold. Var kjøringen uforsvarlig og denne førte til skader, bør tapsperioden fastsettes for lengre tid. I skjerpende retning legges det videre vekt på om vedkommende forsto at det ville bli politietterforskning som følge av kjøringen og om det etterfølgende inntak av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må antas å være foretatt med sikte på bevisforspillelse.
Przy nakładaniu kary za naruszenie § 22 akapit piąty Kodeksu Drogowego musi zostać orzeczone pozbawienie uprawnień do kierowania na 15 miesięcy lub krócej, gdy wobec czynu karalnego istnieją okoliczności łagodzące. Jeżeli jazda była nieodpowiedzialna oraz doprowadziła do szkód, należy orzec pozbawienie uprawnień do kierowania na dłuższy okres.Przy czynniku obciążającym [jako czynnik obciążający] większą wagę przykłada się do tego, czy osoba taka zrozumiała, że zostanie przeprowadzone dochodzenie policyjne jako skutek prowadzenia pojazdu oraz do tego, czy późniejsze używanie alkoholu lub innego środka odurzającego lub znieczulającego ma ___________ w celu zniszczenia dowodów.

Konstrukcja z "anta". Jedyne co wiem na temat konstrukcji z "anta", na podstawie książek "Troll 1" oraz "Troll 2" to to, że formy z "-s" używa się w stronie biernej w piśmie.

_____________________________________________________________________________
13/
Er en enkelt kjøring uten førerett foretatt i en kort tapsperiode, bør det i samme dom eller forelegg fastsettes en tilleggsperiode av inntil samme lengde som den opprinnelige. Er tap av førerett fastsatt for 1 år eller lengre tid, fastsettes tilleggsperioden for 6 måneder eller mer for kjøring uten førerett en enkelt gang i slutten av perioden eller et par kjøringer i begynnelsen av denne. Flere kjøringer uten førerett bør normalt medføre til dels betydelig lengre tillegg av tap av førerett enn 6 måneder.

Jeżeli pojedyncza jazda bez uprawnień do kierowania miała miejsce w krótkim okresie pozbawienia uprawnień, należy w tym samym wyroku lub mandacie karnym orzec dodatkowy okres pozbawienia uprawnień o tej samej długości, co pierwotny. Jeżeli pozbawienie uprawnień do kierowania zostało orzeczone na okres 1 roku lub dłuższy czas, orzeka się dodatkowy okres 6-miesięczny lub dłuższy za jazdę bez uprawnień do kierowania jednorazowo na koniec okresu lub za kilka jazd na początku okresu. Więcej jazd bez uprawnień do kierowania prowadzi normalnie do częściowo znacznie dłuższego niż 6 miesięcy dodatkowego okresu pozbawienia uprawnień do kierowania.

____________________________________________________________________________
14/ I tilfelle der det er truffet vedtak om beslag av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 3, men beslagsvedtaket senere er opphevet og vedkommende har beholdt føreretten i mer enn 6 måneder før den resterende periode for tap av føreretten skal utholdes, avlegges ikke ny førerprøve når den resterende tid som skal utholdes er mindre enn 6 måneder.

W przypadku, gdy została podjęta decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, por. § 33
ust. 3 Kodeksu Drogowego, ale decyzja zatrzymująca prawo jazdy została następnie uchylona a dana osoba zachowała uprawnienia do kierowania na dłużej niż 6 miesięcy przed pozostałym okresem pozbawienia uprawnień do kierowania, nie musi _____ ani składać nowego egzaminu na prawo jazdy, jeżeli pozostały czas, który musi _______ jest krótszy niż 6 miesięcy.

Tak myślę, czy to jest czas przyszły... I wtedy by było "musi zostać/być wstrzymany", ew. "będzie musiał zostać wstrzymany"...


Dzięki raz jeszcze.

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » czw kwie 26, 2018 7:55 pm

Proszę o pomoc i sprawdzenie tłumaczenia. No i wyjaśnienie poprzednich wątpliwości i niewiadomych.
Z góry dzięki :)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Politiet kan regulere trafikken slik forholdene i hvert enkelt tilfelle krever det, og kan herunder fravike det som er fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 5, 6, 7 og 8. Politiet kan også som ledd i trafikkregulering helt eller delvis sperre en vegstrekning for et kortere tidsrom.

Policja może kierować ruchem w sposób, jakiego wymagają okoliczności każdego przypadku, oraz może odstąpić przy tym od tego, co jest przewidziane w § 4, § 5, § 6, § 7 oraz § 8. Policja może także, w ramach [jako część?] kierowania ruchem, zablokować odcinek drogi całkowicie lub w części na krótszy okres czasu.
___________________________________________________________________________

Kjøretøy som etter trafikkuhell er plassert slik at det kan være til fare eller hinder for trafikken, skal straks flyttes til et egnet sted. Dersom hensynet til trafikksikkerheten tillater det, skal de som er innblandet i uhellet, ha anledning til å foreta oppmåling og oppmerking før kjøretøyet flyttes. Har trafikkuhellet medført død eller alvorlig skade på person, må innblandet kjøretøy bare flyttes med politiets samtykke eller dersom det fører til vesentlig fare eller uforholdsmessig hindring av trafikken om kjøretøyet blir stående til politiet kommer. Må kjøretøy som er innblandet i slikt uhell, flyttes før politiet kommer til stedet, skal de som er innblandet i uhellet, så vidt mulig sørge for oppmåling eller oppmerking av kjøretøyets plassering.

Pojazdy, które po wypadku drogowym są ustawione w taki sposób, że mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla ruchu, muszą natychmiast zostać przemieszczone w odpowiednie miejsce. Jeżeli względy bezpieczeństwa ruchu drogowego za tym przemawiają, ci, którzy brali udział w wypadku, muszą mieć możliwość przeprowadzenia pomiarów i oznaczeń przed przemieszczeniem pojazdu. Jeżeli wypadek drogowy doprowadził do śmierci lub poważnych szkód osobowych, pojazdy uczestniczących w wypadku mogą zostać przemieszczone tylko za zgodą Policji lub jeżeli prowadzi to do istotnego [poważnego?] niebezpieczeństwa lub niewspółmiernego [nieproporcjonalnego?] utrudnienia ruchu, jeżeli pojazd zostanie pozostawiony do przybycia Policji. Jeżeli pojazd biorący udział w wypadku, musi zostać przemieszczony przed przybyciem Policji na miejsce, ci, którzy brali udział w wypadku, muszą o ile to możliwe zatroszczyć się o zmierzenie lub oznaczenie umiejscowienia pojazdu.
_______________________________________________________________________

Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.

Kierowcy pojazdu silnikowego nie wolno używać alkoholu lub przyjmować innych środków odurzających lub znieczulających przez pierwsze sześć godzin po zakończeniu jazdy, gdy zdaje sobie sprawę, że może być prowadzone dochodzenie policyjne z powodu jazdy lub, że w taki sposób wykazuje rażące niedbalstwo [ciężkie gatunkowo niedochowanie należytej staranności?]. Zakaz ten nie obowiązuje jednakże po tym, gdy zostało wykonane badanie krwi lub wydychanego powietrza, lub Policja zdecydowała, że takie badanie nie będzie przeprowadzane.
__________________________________________________________________________

Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf. § 34.

Jeżeli osoba posiadająca prawo jazdy nie spełnia dłużej warunków, które są ustalone dla wzroku, zdrowia oraz mobilności, zgodnie z akapitem piątym, jest ona obowiązana do zgłoszenia tego wojewodzie [gubernatorowi okręgu?] (fylkesmannen), który musi zgłosić to Policji, por. § 34.
___________________________________________________________________________

Blir den som ikke har førerett, med skjellig grunn mistenkt for straffbart forhold som kan ha betydning for adgangen til å få førerkort, kan politimesteren eller den han gir myndighet bestemme at førerett ikke kan erverves før saken er endelig avgjort, likevel ikke ut over 3 måneder uten kjennelse av tingretten.

Jeżeli osoba, która nie posiada uprawnień do kierowania, jest z uzasadnionych przyczyn podejrzewana o czyn karalny, który może mieć wpływ na posiadanie prawa jazdy, komisarz Policji lub osoba przez niego upoważniona może postanowić, że uprawnień do kierowania nie może ona nabyć przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie, jednakże na nie dłużej niż 3 miesiące bez wyroku sądu w tej sprawie.
____________________________________________________________________________

Obligatorisk opplæring i glattkjøring kan bare gjennomføres på øvingsbaner som er særskilt godkjent av Vegdirektoratet.

Obowiązkowe szkolenie na śliskiej nawierzchni może zostać realizowane tylko na torach ćwiczeniowych, które są specjalnie autoryzowane przez Wydział Dróg (Vegdirektoratet).
____________________________________________________________________________

Trafikklærere og trafikkskoler.

Instruktorzy jazdy oraz szkoły jazdy. [Instruktorzy ruchu drogowego oraz szkoły ruchu drogowego?]
___________________________________________________________________________

Ileggelse av gebyr kan ikke prøves under tvangsinndrivelse av gebyret.

Nałożenie opłaty nie może być kontrolowane poprzez egzekucję wierzytelności.
_____________________________________________________________________________

Når bruken av en motorvogn, eller tilhenger til motorvogn blir forbudt etter nr. 1, 2 eller 5, kan politiet, regionvegkontoret og tollvesenet inndra kjennemerker og vognkort dersom kjøretøyet er registrert. Det samme gjelder i tilfelle som er nevnt i skattebetalingsloven § 14-11 første ledd, og dersom trafikktrygd ikke blir holdt i kraft, jf. bilansvarslova § 19. Bruksforbud som nevnt i første punktum kan om nødvendig sikres ved bruk av mekanisk eller elektronisk innretning. Kjøretøyet kan ved bruk av slik innretning holdes tilbake inntil omkostninger knyttet til bruken av innretningen er betalt.

Kiedy korzystanie z pojazdu silnikowego lub przyczepy do pojazdu silnikowego jest zabronione zgodnie z ust. 1, 2 lub 5, Policja, Regionalny Urząd Drogowy (Regionvegkontoret) oraz Służba Celna (Tollvesenet) mogą skonfiskować tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany. To samo obowiązuje w przypadku, o którym mowa w § 14-11 akapit pierwszy ustawy o płaceniu i pobieraniu podatków i opłat, oraz jeżeli brak jest ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, por. § 19 ustawy o odpowiedzialności za samochód. Zakaz korzystania, o którym mowa w ust. 1, może zostać wykonany [zapewniony?] przez użycie urządzenia mechanicznego lub elektronicznego. Pojazd może zostać zatrzymany przez użycie takiego urządzenia do czasu zapłaty kosztów związanych z użyciem takiego urządzenia.

_____________________________________________________________________________

Dersom kjøretøyet blir overdratt til andre etter at betingelsene for å forby bruken av det etter nr. 2 og nr. 4 forelå, kan forbud mot bruk også nedlegges mot eller opprettholdes overfor den som får kjøretøyet overdratt til seg.

Jeżeli pojazd zostanie przekazany innej osobie po tym jak spełnione zostały warunki zakazujące korzystania z niego zgodnie z ust. 2 lub 4, zakaz korzystania także może zostać wstrzymany [uchylony?] lub podtrzymany wobec tego, komu został przekazany pojazd.
____________________________________________________________________________

I saker der politiet vurderer å holde tilbake kjøretøy etter anmeldelse, er regionvegkontorets og tollvesenets tilbakeholdsrett for å sikre betaling av bot tidsbegrenset til påtalemyndigheten har avgjort påtalespørsmålet eller, dersom pålemyndigheten har besluttet å utferdige forelegg, til forelegget er meddelt.

W przypadkach, w których Policja decyduje zatrzymać pojazd po zgłoszeniu, prawo do zatrzymania przez Regionalny Urząd Drogowy (Regionvegkontoret) oraz Służbę Celną (Tollvesenet) w celu zabezpieczenia zapłaty grzywny jest ograniczone czasowo, aż prokurator rozstrzygnie zapytanie prokuratorskie lub, jeżeli prokurator zadecyduje o wystawieniu mandatu karnego, do chwili poinformowania o mandacie karnym.
_____________________________________________________________________________

Gebyr etter § 31 er tvangsgrunnlag for utlegg hos den skyldige og hos den som på tiden for overtredelsen var registrert som eier av kjøretøyet, med mindre dette da var fravendt denne ved et lovbrudd. Gebyr etter § 36 a er tvangsgrunnlag for utlegg hos den som på tiden for overlasting var eier eller registrert som eier av kjøretøyet. Ved kommunal håndheving etter § 31 a annet ledd kan skatteoppkreveren for kommunen kreve inn gebyr etter de regler som gjelder for skatt, jf. skattebetalingsloven kapittel 13 og §§ 14-2 til 14-5. Krav som nevnt i paragrafen her innkreves av Statens innkrevingssentral med mindre departementet bestemmer annet.

Opłata zgodna z § 31 jest podstawą prawną egzekucji wobec winnego i wobec tego, kto w czasie tego naruszenia był zarejestrowany jako właściciel pojazdu, o ile ___________________ [fravendt?] przez naruszenie prawa. Opłata zgodna z § 36a jest podstawą prawną egzekucji wobec tego, kto w czasie tego naruszenia był właścicielem lub był zarejestrowany jako właściciel tego pojazdu. W drodze egzekucji przez gminę zgodnie z § 31a akapit drugi można żądać należności podatkowych dla gminy zgodnie z przepisami, które dotyczą podatków, por. rozdział 13 oraz § 14-2 do § 14-5 ustawy o płaceniu i pobieraniu podatków i opłat. Roszczenia, o których mowa w tym paragrafie, są wymagane przez Krajową Centralę Windykacyjną (Statens innkrevingssentral) [Krajową Centralę Egzekucyjną?], o ile ministerstwo nie postanowi inaczej.
_________________________________________________________________________

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » pn kwie 30, 2018 1:00 pm

Na prawdę nikt nie potrafi tych kilku słów przetłumaczyć? :(

Ja po paru próbach, dopasowaniach - zaczynam się zastanawiać czy to "banepaalegte" i "regummierte" (zgodnie ze słownikiem Uniwersytetu w Bergen) nie oznacza tego samego, czyli "bieżnikowane".
Ale po kolei... Krótka analiza słowotwórcza laika w norweskim :D
1. banepålegte - słowo składa się z rzeczownika "bane" (bieżnik opony, powierzchnia ścieralna) i czasownika "pålegge" (nałożyć [coś na coś, także karę/podatki na kogoś], ale też podwyższyć, zwiększyć, powiększyć [Uniwersytet w Bergen - jako imiesłów czasu przeszłego synonimem tego jest "forhøye"]).... Wychodzi więc na to, że to jest nic innego, jak bieżnikowanie, nakładanie nowej powierzchni ścieralnej.
2. regummiere - prefiks "re" oznacza robienie/wykonywanie czegoś ponownie a "gummiere" to "podgumować"... Czyli ponownie podgumowane.

Tylko - otworzyłem polskie rozporządzenie ws. warunków technicznych pojazdów i wynika z niego, że "nie dopuszcza się opon bieżnikowanych ani opon o nacinanych (pogłębianych) rowkach bieżnika". No jedno by pasowało - bieżnikowane. Tylko jak dopasować ten "nacinany/pogłębiany bieżnik" skoro analiza słowotwórcza - nie daje ku temu żadnych podstaw, bo nie ma tam nic o cięciu, nacinaniu, pogłębianiu?
A może to chodzi o bieżnikowanie tylko, że jedno (np. banepaalegte) to jest na ciepło a drugie (np. regummierte) to jest na zimno? :zam:


I jeszcze jedna sprawa....
Ponieważ odnośnie hindre i forstyrre również sytuacja nie została rozwiązana (a już prawie witałem się z gąską) to jako swoje tłumaczenie jednego z nich mogę podać "hamować" lub "blokować" (obydwa mi pasują, choć "hamować" bardziej). Wszystko byłoby fajnie i było przetłumaczone, bo za drugie wstawiłbym "niepokoić" i też byłoby cacy. Tylko... Później jest ten przepis z kolumnami wojskowymi... I co? Kolumnę wojskową można niepokoić swoją jazdą?
1a/ Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres.
1b/ Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.

Awatar użytkownika
Mardok
Posty: 2831
Rejestracja: pt gru 14, 2007 7:35 pm
Pochwal: 1
Lokalizacja: Szczecin/Meland

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Mardok » ndz maja 06, 2018 10:42 pm

Miałam zacząć to tłumaczyć ale po przeczytani dwóch pierwszych zdań stwiedziłam, że nie przeczytałeś dokładnie mojego wcześniejszego tłumaczenia, więc sobie odpuściłam. Przykład: hindre - uniemożliwić, zapobiegać, forstyrre- przeszkadzać.
Jeśli to Ci nie pomogło, to nie będę się produkowała.

Matik19
Posty: 8
Rejestracja: sob kwie 14, 2018 11:51 am
Gender:

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Matik19 » wt maja 08, 2018 7:25 pm

Mardok wybacz ale jak Ty sobie wyobrażasz to w stronie biernej? Wszak jest tam "+s" dodane do bezokolicznika czasownika a to oznacza dwie możliwości w tym przypadku: strona bierna s-passiv albo czasownik zwrotny. To drugie odpada w przedbiegach, niestety, bo wtedy brzmiałoby jeszcze bardziej niezrozumiale niż jest to w stronie biernej z takimi znaczeniami czasowników jak podałaś.
Uczestnikowi ruchu, któremu należy ustąpić pierwszeństwa, nie może zostać przeszkodzone/uniemożliwione/zapobieżone.
Uczestnik ruchu, któremu należy ustąpić pierwszeństwa, nie może zostać przeszkodzony/uniemożliwiony/zapobieżony.


Nawet w chwili pisania tego posta zostały mi na czerwono podkreślone słowa "przeszkodzone" oraz "zapobieżone". Jeżeli "uniemożliwione" nie zostało podkreślone, to jak to zdanie brzmi? Sztucznie i nie wiadomo o co chodzi. Brakuje dopełnienia "co nie może zostać uniemożliwione?". Zrozumiałabyś takie zdanie po polsku? Bo ja niestety nie. Nawet jakby zmienić "zostać" na "być" to i tak nie wiadomo o co biega. :( Jestem pewien, że próba fokusowa na zrozumienie tych dwóch zdań zakończyłaby się kompletnym fiaskiem.

Awatar użytkownika
Mardok
Posty: 2831
Rejestracja: pt gru 14, 2007 7:35 pm
Pochwal: 1
Lokalizacja: Szczecin/Meland

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Mardok » czw maja 10, 2018 11:00 am

A może tak: Uczestnikowi, któremu należy ustąpić piewszeństwa nie można uniemożliwiać ruchu albo go blokować. Czy to też brzmi bez sensu? Jeśli uczysz się języka norweskiego, to nie tłumacz wszystkiego bardzo dokładnie bo teg się nie da zrobić.

Awatar użytkownika
Mardok
Posty: 2831
Rejestracja: pt gru 14, 2007 7:35 pm
Pochwal: 1
Lokalizacja: Szczecin/Meland

Norweskie prawo drogowe - kilka upierdliwych słówek

Post autor: Mardok » czw maja 10, 2018 11:11 am

2/ Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses. To zdanie też przetłumaczyłam. Uczestnik, który zmienia pas ruchu, musi ustąpić pierwszeństwa uczestnikom, którzy znajdują się na pasie, na który ten chce wjechać albo tym, którzy są na skrzyżowaniu, które chce przekroczyć.
3/ Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av
a) barn som oppholder seg på eller ved vegen,
b) skolepatrulje,
c) person som nytter hvit stokk eller førerhund for blinde,
d) annen person som kan antas å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken,
e) sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass.
"przy poruszaniu się"?
Przejeżdżając obok.
Próbuj w ten sposób.
Powodzenia.

ODPOWIEDZ