Warunki pracy w Norwegii, związki zawodowe, taryfy

Pracownik w Norwegii, Przedsiębiorca, Przepisy, Podatki, Formularze, Swiadczenia, Urlopy, itp.

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
wnuczka.rzeźnika
Posty: 5662
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:00 pm

Warunki pracy w Norwegii, związki zawodowe, taryfy

Post autor: wnuczka.rzeźnika » czw mar 01, 2007 7:23 pm

Umowy zbiorowe dla poszczegolnych branż i sektorow:

http://www.fellesforbundet.no/Lonns--og ... ffavtaler/" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.frifagbevegelse.no/verkt_yka ... 808115.ece" onclick="window.open(this.href);return false;Płace i warunki pracy


Informacje dla polskich pracowników budowlanych w Norwegii.

Fellesforbundet
O tej broszurze

Jeżeli pracujesz jako pracownik budowlany na budowie w Norwegii, to jest to broszura dla Ciebie.
Pracując w Norwegii masz prawo do płacy minimalnej. Należą Ci się również w pewnym stopniu norweskie warunki pracy, a jeśli jesteś zatrudniony przez firmę norweską, to obowiązują one w pełni.
Natomiast jeżeli jesteś zatrudniony w firmie zarejestrowanej w Twoim kraju rodzinnym, lub w kraju innym niż Norwegia, to w pewnym stopniu obowiązuje prawodawstwo tego państwa.
Niniejsza broszura poinformuje Cię jakie płace i warunki pracy należą Ci się podczas pracy na budowach w Norwegii.Fellesforbundet

Jest związkiem zawodowym organizującym pracowników wielu branż, między innymi pracowników budowlanych. Jesteśmy niezależną organizacją członkowską, której celem jest zabezpieczenie warunków pracy naszych członków. Mamy 150.000 członków, a nasza praca finansowana jest ze składek członkowskich.
Fellesforbundet jest związkiem zawodowym nie tylko dla pracowników norweskich. Posiadamy już wiele tysięcy członków wśród pracowników z Europy Wschodniej. Możesz zostać członkiem Fellesforbundet, niezależnie od Twojej narodowości i niezależnie od kraju, w którym zarejestrowana jest firma, dla której pracujesz.
Fellesforbundet zaprasza Cię do pracy w Norwegi i mamy szczerą nadzieję, że wstąpisz do związku zawodowego.Płace minimalne

Jako pracownik budowlany pracujący na budowie w Norwegii, masz prawo do płacy minimalnej.
Jako minimum powinienieś otrzymywać następującą płacę godzinową:

NOK-Euro-PLN
Pracownicy wykwalifikowani: 132,25 - 15,70 - 56,70

Pracownicy niewykwalifikowani z co najmniej jednorocznym doświadczeniem w pracach budowlanych: 123,00 - 14,60 - 52,70

Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w pracach budowlanych: 118,00 - 14,00 - 50,60

Pracownicy poniżej lat 18: 78,50 - 9,30 - 33,65


Aby mieć prawo do płacy minimalnej jako pracownik wykwalifikowany musisz udokumentować wykształcenie ze swojego kraju rodzinnego, które jest uznane w Norwegii jako równoważne z wykształceniem norweskim.

Płace pracowników budowlanych w Norwegii wahają się znacznie w różnych częściach kraju i są zależne od tego czy jesteś opłacany za godzinę czy za dzieło. Przeciętna płaca w roku 2006 wynosiła około 170 NOK. Pracownicy budowlani w centralnych rejonach kraju zazwyczaj otrzymują ponad 200 NOK za godzinę.
_Makki_ pisze:Nowe minimalne stawki dla branzy budowlanej obowiazujace od 1.11.2008

"De nye lønnssatsene er som følger:
Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid skal minst ha en lønn per time på:
a) For faglærte: kr 141,75.
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 127,50.
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 132,50.
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 85,-."


a) pracownik wykwalifikowany - kr 141,75
b) pracownik niewykwalifikowany bez doswiadczenia - kr 127,50
pracownik niewykwalifikowany z min. rocznym doswiadczeniem - kr 132,50
c) pracownik ponizej 18 roku zycia - kr 85.Umowa o pracę

Powinienieś posiadać umowę o pracę.
W stosunku pracy trwającym ponad jeden miesiąc pisemna umowa o pracę powinna zostać zawarta w przeciągu jednego miesiąca od przyjęcia Ciebie do pracy.
Przy krótszych stosunkach pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta niezwłocznie.
Umowa taka musi zawierać nazwę pracodawcy, nazwisko i imię pracownika, miejsce gdzie jesteś zatrudniony i jakie warunki zostały uzgodnione między stronami, włącznie z płacą podstawową i innymi dodatkami, oraz świadczeniami pozapłacowymi, terminy wypłaty pensji, dzienny i tygodniowy czas pracy, prawo do urlopu i terminy wypowiedzenia.
Umowa o pracę musi być datowana i podpisana przez pracodawcę.Rekompensata za koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania

Jeżeli zostałeś wydelegowany do wykonywania prac zleconych w miejscu, gdzie niezbędne jest nocowanie poza domem, powinna zostać zawarta umowa odnośnie rekompensaty za koszty podróży na początku i po zakończeniu wykonywania zlecenia, jak również umowa taka powinna uwzględniać rozsądną liczbą podróży do domu podczas trwania prac zleconych.

Zanim zostaniesz wydelegowany do wykonywania prac zleconych, powinna zostać zawarta umowa odnośnie wyżywienia i zakwaterowania. Zasadą główną jest, że pracodawca opłaca wyżywienie i zakwaterowanie, jakkolwiek może również zostać uzgodniona stała stawka zwrotu takich kosztów w oparciu o przedstawione rachunki lub tp.
Wymogi odnośnie pomieszczeń przeznaczonych na jadalnię i pokój do wypoczynku oraz zakwaterowanie

W momencie rozpoczęcia pracy przedsiębiorstwo musi zapewnić odpowiednie pomieszczenie przeznaczone na jadalnię oraz pokój do wypoczynku, zaopatrzony w zadowalające ogrzewanie, gdzie pracownicy będą mogli odpoczywać podczas przerw w pracy.
Powinny również istnieć szatnie w szafkami zamykanymi na klucz oraz umywalnie, prysznice i toalety.

Pomieszczenia mieszkalne załatwione przez pracodawcę muszą być prawidłowo skonstruowane, wyposażone i utrzymane. Zasadniczo powinieneś mieć pokój jednoosobowy z zadowalającym dostępem do pryszniców, umywalni i toalet.
Odzież robocza

Pracodawca powinien zaopatrzyć Cię w niezbędną odzież roboczą i obuwie ochronne odpowiednie do pory roku i warunków w miejscu pracy.
Rozumie się pod tym normalną odzież roboczą, jak również odzież ciepłą, odzież przeciwdeszczową i rękawice. Powinieneś zostać zaopatrzony w kask ochronny i sprzęt ochronny wymagany na danej budowie.
Godziny pracy

Normalne godziny pracy w Norwegii wynoszą maksymalnie 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.
Jeżeli pracujesz dłużej niż normalna maksymalna ilosc godzin pracy, przysługuje Ci wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Możesz zawrzeć pisemną umowę ze swoim pracodawcą, na podstawie ktorej będziesz miał dłuższe dni i tygodnie pracy, abyś mógł wykorzystać zapracowane godziny jako czas wolny, tak aby pracodawca nie musiał płacić Ci stawek za godziny nadliczbowe.
Jeżeli jednak Twój przeciętny czas pracy jest dłuższy niż 40 godzin tygodniowo, należy Ci się wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe przekraczające normalny tydzień pracy.
Twój pracodawca nie może wymagać, abyś pracował w dowolnych dla niego godzinach. Praca w niedziele i praca nocna jest dozwolona w Norwegii tylko w szczegolnych wypadkach.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Za pracę po normalnych godzinach pracy należy się dodatek w wysokości 50 % normalnej płacy godzinowej.
Za pracę między godziną 9 wieczorem a 6 rano, oraz w niedziele i w oficjalne dni świąteczne, należy się dodatek w wysokości 100 % normalnej płacy godzinowej.Płatne urlopy

Masz prawo do corocznego nieplatnego urlopu, wynoszącego 4 tygodnie i 1 dzień. Należy Ci się wowczas bonus urlopowy (feriepenger).
Bonus urlopowy (feriepenger) powinien wynosić 10,2 procent zarobionej przez Ciebie płacy brutto za poprzedni rok kalendarzowy i powinien on zostać Ci wypłacony w ostatni dzień wypłaty przed urlopem.
W wypadku wygasniecia stosunku pracy, zalegly bonus urlopowy wyplaca sie w calosci w ostatni dzień wypłaty przed zakończeniem Twojego stosunku pracy.
Odcinek pensji

Należy Ci się odcinek pensji i powinienies otrzymać go w dzień wypłaty lub natychmiast potem.
Odcinek pensji zawiera informacje o Twojej płacy brutto i jak została ona obliczona, informacje o innych świadczeniach, zaliczce na podatek i innych potrąceniach, oraz informacje o podstawie obliczenia bonusu urlopowego.
Odcinek pensji jest dowodem tego, że zaliczka na Twój podatek została odciągnięta od Twojej płacy brutto. Na wypadek, gdyby Twój pracodawca nie wpłacił podatku do urzędu podatkowego, chroni Cię to przed podwójną wpłatą podatku.
Jeżeli nie otrzymałeś wypłaty lub wypłata była nieprawidłowa, bardzo ważne jest posiadanie odcinków pensji, aby móc zażądać wyrównania. Pamietaj o zachowaniu odcinków pensji!
Zakaz ograniczania prawa pracowników najętych do podjęcia zatrudnienia w firmie najmującej

Jeżeli jesteś zatrudniony w firmie wynajmującej pracowników innym firmom, Twój pracodawca nie może ograniczać Twojego prawa do podjęcia zatrudnienia w firmie najmującej, o ile Twój stosunek pracy z Twoim byłym pracodawcą został zakończony.
To samo dotyczy jakiejkolwiek agencji, która pośredniczyła w załatwieniu Tobie pracy.
Zakaz pobierania opłaty od pracownika wynajmowanego innym firmom

Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę wynajmującą pracowników innym firmom, Twój pracodawca nie może pobierać od Ciebie opłaty za usługi polegające na wynajmowaniu Ciebie innym firmom.
To samo dotyczy jakiejkolwiek agencji, która pośredniczyła w znalezieniu dla Ciebie pracy.
Zakaz potrącen z pensji

Pracodawca nie może potrącać pracownikowi z pensji ani z bonusu urlopowego, o ile nie zostało to uprzednio uzgodnione pisemnie pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą.
W wypadku, kiedy porzucisz prace przed upływem okresu wypowiedzenia, pracodawca może jednak dokonać potrącenia z pensji z powodu poniesionych przez to kosztów.
Co zrobić jeżeli nie otrzymasz pensji?

Jeżeli nie otrzymasz pensji w dniu wypłaty, powinieneś jak najszybciej wystosować pisemne żądanie zapłaty i przesłać je Twojemu pracodawcy listem poleconym.
Nie słuchaj obietnic typu „Otrzymasz pieniądze w przyszłym tygodniu”. Skontaktuj się z Fellesforbundet lub z Norweską Inspekcją Pracy (Arbeidstilsynet) celem otrzymania pomocy.
Zatrudnienie

Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę norweską, powinienieś posiadac umowe o zatrudnienie na czas nieokreslony (zatrudniony na stałe).

Umowy o zatrudnienie tymczasowe na określony okres lub na określonym projekcie, mogą być legalnie zawarte w Norwegii jedynie gdy “są uwarunkowane rodzajem pracy, a praca ta różni się od pracy normalnie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie” i mają na celu czasowe zastąpienie określonej osoby.
Możesz być zatrudniony na podstawie umowy, przewidującej okres próbny nie dłuższy niż sześć miesięcy.
Zakończenie stosunku pracy


Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną.
Wypowiedzenie uważa się za podane do Twojej wiadomości w momencie, gdy je otrzymałeś.
Należy Ci się zapłata w okresie wypowiedzenia rowniez jeżeli w tym czasie nie pracujesz, o ile nie jest to zawinione z Twojej strony.
Okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia różnią się zależnie od tego, czy jesteś zatrudniony przez firmę norweską czy przez firmą polską.

Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę norweską, to okres wypowiedzenia wynosi pełny miesiąc kalendarzowy liczony od pierwszego dnia miesiąca po doręczeniu Ci wypowiedzenia.
Jeżeli jesteś zatrudniony na okres probny, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia Ci wypowiedzenia.

Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę polską na czas niekreślony, wowczas okres wypowiedzenia powinien wynosić co najmniej jeden miesiąc, a jeśli byłeś zatrudniony przez okres krótszy niż sześć miesięcy, to 14 dni.
Jeżeli masz umowę o pracę, z której wynika, że jesteś zatrudniony na okres próbny wynoszący trzy miesiące, to okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, a przy krótszym okresie próbnym okres wypowiedzenia wynosi trzy dni do jednego tygodnia.
Układ zbiorowy

Fellesforbundet zawarł ogólnokrajowy układ zbiorowy z pracodawcami. Na nasze żądanie płace minimalne i niektóre z pozostałych regulacji układu zbiorowego zostały zdefiniowane jako ogólnie obowiązujące, celem zapewnienia wszystkim pracownikom choćby minimum ochrony przeciwko zaniżaniu ich płac.
Warunki pracy określone w układzie zbiorowym, są znacznie lepsze niż warunki pracy panujące w większości firm nie związanych układem zbiorowym.
Aby czerpać pełne korzyści z układu zbiorowego, musisz być członkiem Fellesforbundet, co uczyni układ zbiorowy obowiązującym dla Twojego pracodawcy.
Skontaktuj się z nami

Jeżeli pragniesz dalszych informacji, jeżeli nie otrzymujesz płacy minimalnej i nie zapewniono Ci warunków pracy, do których masz prawo, lub jeżeli masz jakieś inne problemy ze swoim pracodawcą albo jeżeli pragniesz zostać członkiem związku, tutaj znajdziesz informacje na temat, jak skontaktować się z nami:
Adresy i numery telefonów do oddzialów terenowych Fellesforbundet:

DK Ostfold, Sarpsborg, 69 10 23 40 DK Akershus, Oslo, 23 06 32 90 DK Oslo, Oslo, 23 06 15 84 DK Hedmark, Hamar, 62 54 09 90 DK Oppland, Gjovik, 61 18 79 20 DK Buskerud, Drammen, 32 25 59 80 DK Vestfold, Tonsberg, 33 30 70 70 DK Telemark, Porsgrunn 35 57 29 70 DK Aust-Agder, Arendal 37 07 30 10 DK Vest-Agder Kristiansand S. 38 12 06 50 DK Rogaland Stavanger 51 50 02 00 DK Hordaland, Bergen 55 30 91 50-70 DK Sogn og Fjordane Forde 57 82 09 88 DK More og Romsdal Molde 71 20 16 40 DK Sor-Trondelag Trondheim 73 87 94 10 DK Nord-Trondelag, Steinkjer 74 13 56 00 DK Nordland, Bodo 75 54 96 50 DK Troms/Finnmark, Tromso 77 60 35 30


Manglende utbetaling av lønn og feriepenger, faktaside:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78210" onclick="window.open(this.href);return false;

grzegorz75
Posty: 809
Rejestracja: czw mar 01, 2007 9:49 am
Pochwal: 1
Lokalizacja: Valdres/Oppland

Post autor: grzegorz75 » pt mar 09, 2007 7:32 pm

Bardzo dobre opracowanie malgosia22.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć gdzie mogę uzyskać podobne informacje
dotyczące pracy w rolnictwie na umowę oraz pracy sezonowej. :?:
Grzegorz.

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12477
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Post autor: Anniken » sob mar 10, 2007 9:19 pm


Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12477
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Tabele wynagrodzen, umowy zbiorowe, itp.

Post autor: Anniken » pt mar 23, 2007 1:31 am

Tabela wynagrodzen dla zatrudnionych w przedsiebiorstwach i instytucjach panstwowych:

http://www.regjeringen.no/upload/AD/pub ... ersjon.pdfGłówna umowa zbiorowa:

http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=1666


Statystyki wynagrodzen:


Po norwesku

http://www.ssb.no/emner/06/05/" onclick="window.open(this.href);return false;


Po angielsku

http://www.ssb.no/english/subjects/06/05/" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrazek

jaceknl
Posty: 2
Rejestracja: pn mar 26, 2007 4:27 pm

Post autor: jaceknl » wt mar 27, 2007 1:45 pm

witam ,a mi zaproponowali 80 NOK/h i ponoc na legal ,czy to aby napewno legal? bo czytajac powyzsze posty odnosze wrazenie ze cos jest nie tak.

barthez81
Posty: 91
Rejestracja: czw mar 22, 2007 1:58 am
Kontakt:

Post autor: barthez81 » wt mar 27, 2007 3:25 pm

Wszystko jest w porządku z Twoją stawką pod warunkiem że dostaniesz 80NOK netto tzn na rękę.

Inną sprawą są twoje kwalifikacje a co za tym idzie i stawka brutto i wysokośc podatku która jest w tej chwili dla mnie sprawą nadal niewyjaśnioną :roll:

j_80
Posty: 644
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:56 pm
Lokalizacja: Olsztyn
Kontakt:

Post autor: j_80 » wt mar 27, 2007 4:04 pm

To jeszcze zalezy jaka to praca, w rolnictwie stawka przez pierwsze 3 miesiace dla pracownikow niewykwalifikowanych wynosi wlasnie okolo 80 NOK/h brutto (chyba 87), pozniej podskakuje ponad 100 NOK/h. Niestety nie mam zadnego linku do przepisow :(

jaceknl
Posty: 2
Rejestracja: pn mar 26, 2007 4:27 pm

Post autor: jaceknl » wt mar 27, 2007 7:23 pm

juz precyzuje elektryk na bubowie z doswiadczeniem a czy to jest netto czy brutto nie wiem okolice Oslo

malinka66
Posty: 1415
Rejestracja: śr lut 28, 2007 6:14 pm
Pochwal: 1

Post autor: malinka66 » wt mar 27, 2007 9:40 pm

Ma bardzo duze znaczenie,poniewaz w zaleznosci od"okolicznosci",placisz rozne podatki.Zalozmy,ze Ty i Twoj kolega dostajecie 130 koron brutto,Ty placisz 25% podatku,a on 36%,jest roznica?Jest.Z zaplaconego przez siebie podatku rozliczasz sie ze skarbowym,mogac sobie duza jego czesc odebrac.Jezeli pracodawca podal Ci stawke 80koron netto,oznacza to dla mnie jedno,bedzie cos kombinowal.Bedziesz pracowal np 50 godzin tygodniowo,a on odprowadzi tylko podatek np za 37,5 godziny.Wysokosc udokumentowanych zarobkow ma wbrew pozorom duze znaczenie,chociazby w przypadku zwolnienia lekarskiego- wplynie na wysokosc chorobowego,ma tez znaczenie przy obliczaniu emerytury itp.Wynagrodzenie zawsze musi byc podane w kwocie brutto,poniewaz wysokosc podatku to indywidualna sprawa.Czy w ogole masz jakas umowe?

barthez81
Posty: 91
Rejestracja: czw mar 22, 2007 1:58 am
Kontakt:

Post autor: barthez81 » śr mar 28, 2007 4:48 am

Czyli powinieneś dostać na dzień dobry z twoimi kwalifikacjami 132,25 brutto, jak to pisała powyżej małgosia "Pracownicy wykwalifikowani: 132,25 "

teraz tylko dowiedzieć się ile podatku i mamy netto :)
Jeśli jest to 36% to netto wyjdzie niecałe 85 NOK
Ale do czasu załatwienia formalności związanych z kartą podatkowa itd moga ci zabierać 50% więc jeśli masz od początku powiedziane tyle i tyle do ręki to również uważam że cosik tu pachnie kombinacją :roll:

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12477
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Post autor: Anniken » śr mar 28, 2007 9:51 am

Zawsze wazne jest operowanie wynagrodzeniem brutto. W umowie rowniez wpisuje sie stawki brutto. wynagrodzenie w okresie urlopu, swiadczenia chorobowe, swiadczenia emerytalne, wydolnosc kredytowa - wszystko oblicza sie na podstawie stawki brutto.
Zwlaszcza dla pracodawcy to stawka brutto, a nie netto, ma znaczenie, bo to od stawki brutto pracodawca odprowadza oplaty z tytulu zatrudnienia (arbeidsgiveravgift), wynagrodzenie w okresie urlopu (feriepenger), srodki na fundusz emerytalny (OTP), oraz wyplaca swiadczenia chorobowe w okresie odpowiedzialnosci pracodawcy (sykepenger i arbeidsgiverperioden).
Pracodawca ma obowiazek poinformowania pracownika o wysokosci stawki brutto, bo to na te stawke sie przystaje i podpisuje umowe :!:
Obrazek

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12477
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Aml - Ustawa o ochronie warunkow i środowiska pracy

Post autor: Anniken » śr kwie 04, 2007 4:22 am

Tutaj prosimy zadawac pytania w temacie.

Uwaga: W trzecim poscie Edith podala link do wyjatkow z Kodeksu Pracy w jezyku polskim.Arbeidsmiljøloven (aml):

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html


Komentarze do Arbeidsmiljøloven:

http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=1846Arbeidmiljøloven w wersji skroconej, po angielsku:

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=79289#2 Link poprawiony Grzes203

ODPOWIEDZ