Ubezpieczenie i emerytury w Norwegii

Pracownik w Norwegii, Przedsiębiorca, Przepisy, Podatki, Formularze, Swiadczenia, Urlopy, itp.

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
malinka66
Posty: 1415
Rejestracja: śr lut 28, 2007 6:14 pm
Pochwal: 1

Ubezpieczenie i emerytury w Norwegii

Post autor: malinka66 » śr mar 14, 2007 7:11 am

Bardzo wazny temat dla wielu Polakow.Niejeden z nas wyjezdza za graice,zeby tylko wypracowac sobie spokojnie lata pracy i chce wrocic do domu.Wprawdzie Nasturcja bardzo ciekawie i zachecajaco zakreslila ogolny obraz norweskiego emeryta
viewtopic.php?f=15&t=18221&p=196197#p196197
ale moze ktos z Was zna szczegoly,np ilosc lat pracy wymagana do tego swiadczenia itd.
Wiadomosci na temat roznego rodzaju rent tez mile widziane. :lol:

bacawitkiewicz
Posty: 2074
Rejestracja: śr lut 28, 2007 8:17 pm
Pochwal: 1

Post autor: bacawitkiewicz » czw mar 15, 2007 12:29 am

No właśnie! Jakaś rencina by się sprzydała! 8)

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12417
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Post autor: Anniken » pt mar 23, 2007 2:14 am

wklejam link do aktualnych informacji.
Bedzie trzeba tlumaczenia, bo jest tylko wersja norweska:
(przy okazji wkleje tlumaczenie w tym poscie - prosze o przypomnienie :wink: )


http://www.nav.no/1073750127.cms
Obrazek

Awatar użytkownika
Anniken
Site Admin
Posty: 12417
Rejestracja: wt lut 27, 2007 1:27 pm
Lokalizacja: Vestlandet/FL
Kontakt:

Post autor: Anniken » pt mar 23, 2007 3:11 am

AFP (Avtalefestet Pensjon) - Wczesniejsza emeryturaSwiadczenie przysluguje pracownikowi, ktory w momencie wystapienia z żądaniem swiadczen:

1) Byl aktywny zawodowo i otrzymywal punkty emerytalne przez przynajmniej 10 lat od chwili osiagniecia wieku 50-ciu lat. Podstawa do otrzymania punktow emerytalnych jest wynagrodzenie przekraczajace sume zasadniczej renty (G) ustalanej dla poszczegolnego roku.

2) W chwili rozpoczecia korzystania ze swiadczen emerytalnych AFP, byl zatrudniony w przedsiebiorstwie objetym umowa, gdzie zatrudnienie w przedsiebiorstwie trwalo przez ostatnie trzy lata lub pracownik byl objety umowa AFP w innych przedsiebiorstwach przez ostatnie piec lat.

3) W roku kalendarzowym, w ktorym rozpoczyna korzystanie ze swiadczen emerytalnych AFP, otrzymywal wynagrodzenie roczne odpowiadajace przynajmniej sumie zasadniczej renty, i otrzymywal wynagrodzenie odpowiadajace przynajmniej tej sumie rowniez w roku poprzedzajacym.

4) W najlepszych 10-ciu latach po roku 1967, otrzymywal wynagrodzenie uprawniajace do swiadczen emerytalnych w wysokosci przekraczajacej przynajmniej dwukrotnie sume zasadniczej renty.
Obrazek

malgosia
Posty: 1694
Rejestracja: sob mar 10, 2007 10:26 pm

Post autor: malgosia » pt mar 23, 2007 9:36 am

Pracujac w Norwegii i zarabiajac rocznie minimum 1G(w tym roku G wynosi niecale 63 000) zbiera sie tzw. punkty na emeryture.Zbieraja sie one od samego poczatku pracy.Nalezy przepracowac minimum trzy lata podatkowe(przy zarobkach minimum 1 G) by punkty zamienily sie w mala kwote pieniezna(uwaga,w wypadku przepracowania kilku lat nie jest to pelna emerytura tylko jej malutka czesc), ktora bedzie nam wyplacana po uzyskaniu norweskiego wieku emerytalnego(67 lat).W wypadku kiedy nie mieszkamy w Norwegii,musimy skontaktowac sie z norweskim trygdekontoret kiedy rozpoczniemy wiek emerytalny.

Takich informacji udzielila mi pani w trygdekontoret.Dotyczyly one osoby z rocznym pozwoleniem na pobyt,pracujaca jako dagmamma(opiekunka dzieci).

Edith
Posty: 1474
Rejestracja: śr lut 28, 2007 7:29 pm

Post autor: Edith » pt mar 23, 2007 9:18 pm

" Okres pracy w Norwegii wliczany będzie do stażu pracy uprawniającego do uzyskania emerytury w Polsce.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało rewolucją w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca unijny postanowił bowiem zbudować europejski system ubezpieczeń społecznych, przy czym dokonał tego pozostawiając dość duży zakres swobody systemom prawnym poszczególnych krajów. Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek uregulowane są natomiast w przepisach poszczególnych krajów.

Mimo, że przedstawione poniżej rozwiązania należą do regulacji unijnych ich stosowanie nie jest ograniczone wyłącznie do członków UE. Systemem tym są bowiem objęte kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obszar ten obejmuje kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Tu są wszystkie kraje starej (15) i nowej (10) Unii Europejskiej, a dodatkowo Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

Każde z powyższych państw ma swój własny system zabezpieczenia społecznego. Dla osób, które w swojej karierze zawodowej podlegają różnym systemom ubezpieczeń w różnych państwach UE, ta wielość systemów powodowałaby negatywne konsekwencje. Trudno byłoby bowiem ustalić oraz wypłacić np. świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Konieczne więc stało się takie skoordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego, które pozwoliłoby wyeliminować powstawanie kolizji przepisów w tym zakresie.

W zakresie emerytur zastosowanie znajdzie art. 45 rozporządzenia 1408/71. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu jeżeli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego uzależnia nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń od spełnienia okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, właściwa instytucja tego Państwa Członkowskiego uwzględnia, w razie potrzeby, okresy ubezpieczenia lub zamieszkania spełnione zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego, w ramach systemu powszechnego lub specjalnego, obejmującego pracowników najemnych lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek. W tym celu uwzględnia się te okresy jak okresy spełnione zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez tę instytucję. Posiadanie obywatelstwa innego państwa członkowskiego, czy też zamieszkiwanie w innym państwie członkowskim nie może bowiem stanowić przeszkody dla nabycia prawa do emerytury i renty w żadnym państwie członkowskim. Wynika to między innymi z zasady równego traktowania, zgodnie z którą osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z państwa członkowskiego X, będącą obywatelem państwa członkowskiego Y, należy traktować tak samo jak obywateli państwa X, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim osoba ta mieszka.

Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego pewien okres ubezpieczenia lub okres zamieszkania może zostać uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty wyłącznie pod warunkiem posiadania przez osobę ubiegającą się o świadczenie obywatelstwa tego państwa, warunek ten nie ma zastosowania do osób posiadających obywatelstwo każdego innego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do osób, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w dwóch lub więcej państwach członkowskich, instytucja każdego z państw, w których zostały przebyte te okresy, ustala uprawnienia do emerytury lub renty, jeżeli okres ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie wynosi co najmniej 1 rok, chyba że z wewnętrznych przepisów prawnych tego państwa członkowskiego wynikają uprawnienia do emerytury lub renty dla osób posiadających okresy krótsze niż 1 rok.
Jeżeli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego uzależnia nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń, na podstawie systemu niebędącego systemem specjalnym w rozumieniu ust. 2 lub 3, od spełnienia okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, właściwa instytucja tego Państwa Członkowskiego uwzględnia, w razie potrzeby, okresy ubezpieczenia lub zamieszkania spełnione zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego, w ramach systemu powszechnego lub specjalnego, obejmującego pracowników najemnych lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek. W tym celu uwzględnia się te okresy jak okresy spełnione zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez tę instytucję.

Powyższe powoduje, że osoba, może nabyć prawo do emerytury zarówno w Polsce, jak i Norwegii.

W takim wypadku w obu krajach należy zsumować okresy ubezpieczenia w obu krajach, natomiast świadczenia będą wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe Norwegii i Polski w odniesieniu do okresów podlegania ubezpieczeniom w tych krajach.

Jeśli dana osoba posiada okresy ubezpieczenia i zamieszkania z więcej niż jednego państwa członkowskiego, wówczas prawo do emerytury otrzyma z każdego kraju, w którym była ubezpieczona, przez co najmniej rok. Emerytury te będą odpowiadać okresom ubezpieczenia przebytym w każdym z państw UE……”

EMERYTURY - przystepne przyklady:

Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla osób posiadających okresy ubezpieczenia za granicą przebyte w państwach Unii Europejskiej (UE), państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależących do Unii Europejskiej, jak również w państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym (Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia i Czarnogóra), ustala się w pierwszej kolejności na zasadach ogólnych dotyczących osób, które nie mają okresów zagranicznych.
Jeżeli w okresie 20-lecia, z którego należy wskazać 10 kolejnych lat do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, ubezpieczenie w Polsce jest przerwane okresami pełnych lat kalendarzowych ubezpieczenia za granicą w państwach UE/EOG lub państwach, z którymi została zawarta umowa międzynarodowa, do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia należy przyjąć 10 kolejnych lat kalendarzowych - z pominięciem pełnych lat ubezpieczenia za granicą.
Przykład
W dniu 15.12.2004 r. z wnioskiem o przyznanie emerytury zwrócił się zainteresowany, który udowodnił okresy ubezpieczenia:
• w Szwecji w latach 1970-1983 (14 lat) - państwo członkowskie UE,
• w Polsce w latach 1984-1985 (2 lata),
• w Hiszpanii w latach 1986-1987 (2 lata) - państwo członkowskie UE,
• w Polsce w latach 1988-1991 (4 lata),
• w Szwecji w latach 1992-1994 (3 lata) - państwo członkowskie UE,
• w Polsce w latach 1995-1998 (4 lata),
• w Islandii w latach 2002-2003 (2 lata) - państwo nienależące do UE, należące do EOG.
W przykładzie ostatnie 20-lecie obejmuje lata od 1984 do 2003. W okresie tym, ze względu na usytuowanie okresów ubezpieczenia w Szwecji, Hiszpanii i w Islandii, nie występuje 10 kolejnych bezpośrednio następujących po sobie lat kalendarzowych, z których można ustalić podstawę wymiaru świadczenia, a zatem podstawę wymiaru emerytury należy ustalić z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych z pominięciem pełnych lat ubezpieczenia w Szwecji, Hiszpanii i Islandii, tj. z okresu obejmującego lata: 1984-1985 (2 lata), 1988-1991 (4 lata) i 1995-1998 (4 lata).
W takim przypadku średnią arytmetyczną wskaźników procentowych określających stosunek podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z poszczególnych lat do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia oblicza się z 10 lat.
Jeżeli posiadanie przez zainteresowanego okresów ubezpieczenia za granicą w wymienionych państwach uniemożliwia ustalenie podstawy wymiaru na zasadach ogólnych, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury należy przyjąć faktyczną liczbę lat z ostatniego 20-lecia, pozostałych po odliczeniu pełnych lat ubezpieczenia za granicą.
Przykład
W dniu 5.12.2004 r. z wnioskiem o przyznanie emerytury zwróciła się zainteresowana, która udowodniła okresy ubezpieczenia:
• w Polsce w latach 1972-1986 (15 lat),
• w Czechach w latach 1987-1999 (13 lat) - państwo członkowskie UE,
• w Norwegii w latach 2002-2003 (2 lata) - państwo nienależące do UE, należące do EOG.
W przykładzie ostatnie 20-lecie obejmuje lata od 1984 do 2003. W okresie tym, ze względu na usytuowanie okresów ubezpieczenia w Czechach i w Norwegii, nie występuje 10-lecie, z którego można ustalić podstawę wymiaru świadczenia, a zatem podstawę wymiaru emerytury należy ustalić z okresu pozostałego po odliczeniu pełnych lat ubezpieczenia za granicą, tj. z okresu obejmującego lata: 1984-1986 (3 lata) i 2000-2001 (okresy przerwy w ubezpieczeniu, które podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury).
W takim przypadku średnią arytmetyczną wskaźników procentowych określających stosunek podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z poszczególnych lat do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia oblicza się z 5 lat, a nie z 10 lat.
Szczególne zasady dotyczą ustalania podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli dla ubezpieczonego posiadającego okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w wyżej wymienionych państwach, u którego niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, nie można ustalić podstawy wymiaru renty na zasadach ogólnych z powodu pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej służby wojskowej albo korzystania z urlopu wychowawczego, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu faktycznego podlegania ubezpieczeniu w Polsce.
Przykład
W dniu 20.01.2005 r. z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy zwróciła się zainteresowana, która udowodniła okresy ubezpieczenia:
• w Polsce w latach 1985-1994 (10 lat), z tego w latach 1989-1991 korzystała z urlopu wychowawczego,
• w Belgii w latach 1995-1999 (5 lat) - państwo członkowskie UE,
• w Portugalii w latach 2002-2004 (3 lata) - państwo członkowskie UE.
W przykładzie ostatnie 20-lecie obejmuje lata od 1985 do 2004. Usytuowanie okresów ubezpieczenia w Belgii i Portugalii oraz okresu urlopu wychowawczego uniemożliwia znalezienie okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, w których występowały przychody, które można uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia.
Podstawę wymiaru renty należy zatem ustalić z okresu faktycznego podlegania ubezpieczeniu w Polsce, tj. z okresu obejmującego lata: 1985-1988 (4 lata) i 1992-1994 (3 lata).
W takim przypadku średnią arytmetyczną wskaźników procentowych określających stosunek podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z poszczególnych lat do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia oblicza się z 7 lat, a nie z 10 lat.
W sytuacji gdy w okresie ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, zainteresowany nie był ubezpieczony w Polsce, podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowany przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą.
Przykład
W dniu 1.02.2005 r. z wnioskiem o przyznanie emerytury zwrócił się zainteresowany, który udowodnił okresy ubezpieczenia:
• w Polsce w latach 1965-1975 (11 lat),
• w Szwecji w latach 1978-1995 (18 lat) - państwo członkowskie UE.
W przykładzie ostatnie 20-lecie obejmuje lata od 1985 do 2004. W okresie tym zainteresowany nie posiada okresów ubezpieczenia w Polsce, a zatem podstawę wymiaru należy ustalić z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym przystąpił on po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą, tj. z lat 1968-1977.
W takim przypadku średnią arytmetyczną wskaźników procentowych określających stosunek podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z poszczególnych lat do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia oblicza się z 10 lat."

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Ubezpieczenie

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 2:54 pm

dokument zawierajacy komplet informacji na temat ubezpieczenia pracownika i jego rodziny na terenie kraju Unii,
w tym Norwegii ( dzieki podpisanym traktatom unijnym )
plik do pobrania

http://www.mpips.gov.pl

wszelkie dane instytucji
przepisy regulujace ubezpieczenia spoleczne
konkretne formularze
pobyty czasowe zagranica
pobyty delegowane
ubezpieczenie osob prowadzacych wlasna dzialalnosc
ubezpieczenia obowiazkowe i dobrowolne
wreczcie praca w kilku miejscach jednoczenie a ubezpieczenie
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 2:59 pm

Swiadczenia z tytulu choroby i macierzynstwa

poradnik w pigulce
plik do pobrania
http://www.mpips.gov.pl

przewodnik po odpowiednich insytucjach
formularze
gdzie pracujesz i gdzie wyplaca ci zasilek
sumowanie okresow ubezpieczenia
kumulacja swiadczen
wysokosc swiadczen
zwolnienia lekarskie
eksport swiadczen
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 3:07 pm

Praca i zasilki dla bezrobotnych

Norwegia jako kraj podlegajacy pod przepisy unijne w kwestii zagadnien spolecznych
rowniez respektuje Twoje unijne prawa.

Kompedium
co, gdzie, jak i dlaczego.

Obszerna broszura Ministerstwa poruszajaca problem pracy, ubezpieczen i swiadczen spolecznych na terenie Unii
plik do pobrania
http://www.mpips.gov.pl


gdzie mozesz pracowac i na jakich warunkach
pracownik przygraniczny, staly, oddelegowany
kompedium przepisow regulujacych
zasilek dla bezrobotnych
metody obliczania
suma zasilku
formularze
spis odpowiednich instytucji
wreszcie, co po powrocie do kraju...
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 3:22 pm

Zasady oplacania skladek ubezpieczenowych

plik do pobrania
http://www.mpips.gov.pl


systemy zabezpieczenia spolecznego
koordynacja systemow
jak to dziala w Polsce i poza jej granicami
praca na terenie kilku panstw
dzialalnosc gospodarcza a skladki
emerytura
renta inwalidzka
renta rodzinna
zasilek pogrzebowy
instytucje i odpowiednie formularze
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 3:37 pm

Swiadczenia rodzinne

kompedium Ministerstwa
plik do pobrania
http://www.mpips.gov.pl


sumowanie okresow ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na wlasny rachunek
pierwszenstwo wyplaty swiadczen
eksport swiadczen
zasilki rodzinne
wychowanie dziecka przez osobe uczaca sie
kumulacja swiadczen
spis instytucji i odpowiednie formularze
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

Awatar użytkownika
Nasturcja
Posty: 1226
Rejestracja: śr lut 28, 2007 5:03 pm
Pochwal: 1
Kontakt:

Post autor: Nasturcja » wt kwie 10, 2007 3:43 pm

Emerytury i renty
system ubezpieczen


broszura informacyjna Ministerstwa
plik do pobrania
http://www.mpips.gov.pl

wypadek przy pracy
choroba zawodowa
okres emerytalny
sumowanie okresow ubezpieczenia
obliczanie skladek
wyliczenie emerytury
przyznanie renty
zawieszenie lub zminiejszenie renty badz emerytury
dodatki do renty i emerytury
opodatkowanie swiadczen
zasilek pogrzebowy
transfery pobieranych swiadczen
odpowiednie instytucje i formularze
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej...


forum norwegia
praca norwegia

ODPOWIEDZ